Wizyta Dalajlamy

W grudniu 2008 roku stolicę Dolnego Śląska odwiedził XIV Dalajlama, Tenzin Gjatso. Spotkanie z wielotysięczną publicznością odbyło się w 9.12.2008 we wrocławskiej Hali Stulecia. Dzień później na uroczystej sesji, Rada Miasta Wrocławia przyznała Jego Świątobliwości tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia. Oba wydarzenia od strony nagłośnienia obsługiwała nasza firma.