X Wielki Koncert Kresowy

X Wielki Koncert Kresowy

Już po raz dziesiąty na wrocławskim rynku 24 i 25 maja odbył się Wielki Koncert Kresowy. To okazja do spotkań z rodakami ze Wschodu i zwieńczenie przygotowań do 10. edycji akcji ,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” organizowanej przez Fundację Studio Wschód i TVP Polonia. pomnienia”.